سوالات متداول

 روند ثبت اطلاعات در سایت اطلاعات جامع شهری نجف آباد به چه صورت می باشد؟

  • ارسال اطلاعات از طریق کاربر به مدیر 
  • تاییدیه اطلاعات و صحت و سقم توضیحات ارسالی کسب و کار از سمت مدیر
  •  ثبت اطلاعات در ســاشــا

آیا ثبت اطلاعات در سایت اطلاعات جامع شهری نجف آباد بصورت رایگان است ؟

  • تا پانزدهم دی ماه 1397 ثبت اطلاعات در سایت sashatoday.com بصورت رایگان است