تاریخچه شرکت

شرکت پیشگامان تجارت نوین سانیار  از ابتدای سال 96 با رویکردی تحقیقاتی و دانش بنیان اقدام به اجرای طرحی تحت عنوان «ساشا» نموده است  و سامانه اطلاعات جامع شهری را راه اندازی کرده است. این سامانه برای اولین بار در شهر "نجف آباد" اجرا شده است و امید است با همکاری و همیاری مردم ، این پروژه وسیع اطلاعات جامع شهری ، در سراسر کشور راه اندازی و اجرا شود.